Obchodní podmínky

Moděva oděvní družstvo Konice

Švehlova 44
798 52 Konice
IČ: 00030694
DIČ: CZ00030694
Tel.: 582302300, 582302372
www.modeva.cz

Objednávky přijímáme:
- e-mail: hana.cerna@modevakonice.cz
- telefonicky: 582 302 300, 582 302 372 pondělí - pátek od 8:00 do 15:30 hod., sobota od 8 do 11 hod.
- písemně na objednávkovém formuláři na adresu: Moděva oděvní družstvo Konice, Švehlova 44,798 52 Konice.

Při podávání objednávky zákazník přijímá nabídku a souhlasí s obchodními podmínkami firmy.

Moděva oděvní družstvo Konice bezodkladně potvrdí zákazníkovi příjem objednávky k plnění.

Ceny
Ceny jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH. Zboží zasíláme poštovním balíkem na dobírku nebo možnost vyzvednout na firemní prodejně.

Poštovné
K účtované ceně zboží je třeba připočíst balné a poštovné podle zvoleného způsobu dodávky:
- 200 Kč při volbě dodávky na nejbližší provozovnu pošty náležející k adrese uvedené na zásilce (na poštu)
- 200 Kč při volbě dodávky s doručením na adresu uvedenou na objednávce (do ruky)
- vyzvednutí na prodejně na adrese: Moděva o.d. Konice, Švehlova 44, 798 52 Konice

Dodávka zboží
Dodávka zboží následuje v termínu 8 – 10 pracovních dnů od momentu obdržení objednávky, pokud při podání objednávky nebyl uveden jiný termín plnění.
Dodávka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob.
Vyhrazujeme si právo na průběžné provádění změn, a to jak cen zboží z naší nabídky, tak ceny poštovného, při čemž se tyto změny nedotýkají práv osob, které podaly objednávku již před uskutečněním těchto změn.

Právo na vrácení zboží (právo na odstoupení od smlouvy)
Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 14 dnů od data obdržení zásilky. Pro dodržení 14 denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí podat prohlášení před jejím uplynutím na adresu Moděva oděvní družstvo Konice, Švehlova 44, 798 52 Konice. Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Moděva obdržela prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy.
Moděva může pozdržet vrácení platby přijaté od Kupujícího do doby, než převezme vrácenou věc nebo než obdrží od Kupujícího potvrzení o zaslání věci, podle toho, ke které události dojde dřív.
Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady Českou poštou na adresu Moděva oděvní družstvo Konice, Švehlova 44, 798 52 Konice. Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může Moděva uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.
Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Částka za vrácené zboží bude poukázána poštovní poukázkou, bankovním převodem.

Reklamace
Moděva Konice je ve vztahu k zákazníkovi zodpovědný za nesoulad zboží se smlouvou. Vadné zboží spolu s reklamací je třeba zaslat na adresu Moděva oděvní družstvo Konice, Švehlova 44, 798 52 Konice a připojit popis vady a údaje umožňující identifikaci zákazníka.

Ochrana osobních údajů
Vyplněním objednávkového listu, telefonickou objednávkou, objednávkou e-mailem nebo faxem, vyjadřuje zákazník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, které poslouží ke zpracování objednávek a nebudou nadále poskytnuty třetím osobám ani obchodním a marketingovým partnerům.